Forskningsprosjektene BEVISST og BESLUTT

Sørlandet Boligbyggelag har deltatt i forskningsprosjektet BESLUTT: Beslutningsprosesser i borettslag og sameier. Hva fører til bærekraftige oppgraderingsprosjekter?

Dette prosjektet var et samarbeid mellom SINTEF Byggforsk, NBBL, BOB i Bergen og Sørlandet Boligbyggelag. Her ble mange nyttige erfaringer medtatt og det ble utarbeidet en veileder; «Få oppslutning om oppgradering! Veileder for styrer i borettslag og sameier». Her er det mange gode tips og kan brukes direkte ute i borettslag og sameier.

Det ble også utarbeidet informasjonsbrosjyrer for gjennomførte oppgraderinger i Tinnbo Borettslag og Vågsbygd Borettslag.

Dette forskningsprosjektet ble avsluttet sommeren 2012 og vi har nå startet opp etterfølgeren; forskningsprosjektet BEVISST: Bevisste strategier for oppslutning om bærekraftig oppgradering i boligselskaper. Dette prosjektet skal gå over 3 år og ta for seg gjennomføringen av konkrete oppgraderingsprosjekter. Hittil er det plukket ut to prosjekter her i Kristiansand, Stjernehus Borettslag og Vigvoll Terrasse Borettslag. Dette forskningsprosjektet er et samarbeid mellom SINTEF Byggforsk, Norges Naturvernforbund, NBBL, TOBB i Trondheim, Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk og Sørlandet Boligbyggelag, som er prosjekteier.

Begge prosjektene er støttet av Norges forskningsråd og Husbanken har gitt kompetansetilskudd.

Tidslinje i elektronisk versjon.

SISTE NYTT
 
ÅPNINGSTIDER


Mandag - Fredag
09.00 - 16.00

Telefon 38 07 90 70

E-post post@sorbbl.no

Skippergaten 13-17
PB. 382 4664 Kristiansand

MOTTA NYHETSBREV