Teknisk avdeling

 Teknisk avdeling utfører oppgaver innenfor følgende områder:

 •  Vedlikeholdsbefaring og utarbeidelse av vedlikeholdsrapport og periodisk vedlikeholdsplan med prisestimater og vedlikeholdsintervaller. Dette utarbeides ca. hvert 5. år. Den er et godt verktøy for å planlegge fremtidig vedlikehold og belyser kostnadene ved dette.
 • Behandling av forsikringssaker som dekkes av felles bygningsforsikring gjennom boligbyggelaget. Teknisk avdeling besørger skademelding, bestilling av takst, håndverkere, og forestår skadeoppgjør med forsikringsselskapet, herunder eventuell innkreving av egenandel.
 • Bistand ved skader som ikke dekkes av forsikringen, herunder skadesøk og kartlegging av årsak. Hvis det er nødvendig med ekstern bistand til rørinspeksjon m.m., kan vi bistå med dette.
 • Rådgivning overfor styret i tekniske spørsmål, herunder førstehåndsrådgivning pr. telefon eller skriftlig.
 • I boligselskaper med heis koordinerer vi distribusjon av rapportene fra sikkerhetskontrollene Norsk Heiskontroll utfører, herunder kontakt med leverandør/servicefirma ved pålegg om utbedring.
 • Bestilling av nøkler til beboere i boligselskaper med systemlås.
 • Vedlikehold av boligselskapets internkontrollsystem.

Ovennevnte oppgaver er en del av utvidet teknisk forretningsføreravtale.

Oppgaver utenfor forretningsføreravtalen:

 •  Utarbeide Husbankens tilstandsvurdering trinn 1 (Husbanken gir etter søknad tilskudd på 50% av kostnaden).
 •  Utarbeide Husbankens tilstandsvurdering trinn 2 (Husbanken gir etter søknad tilskudd på 50% av kostnaden).
 •  Kartlegge og utarbeide rapporter om universell utforming.
 •  Prosjekt og byggeledelse av vedlikeholdsprosjekter, rehabiliteringsprosjekter og oppgraderingsprosjekter. I denne forbindelse   utarbeides tilbuds- eller anbudsdokumenter og kontrakter.
 •  Søke Husbanken om lånefinansiering av oppgraderingsprosjekter samt søke om tilskuddsmidler både fra Husbanken og Enova.
 •  Deltagelse i planlegging og utvikling av nye boligprosjekter, herunder ledelse av prosjektgrupper.
 •  Deltar i forskningsprosjektene BESLUTT «Beslutningsprosesser i borettslag og sameier: Hva fører til bærekraftige oppgraderingsprosjekter?» og BEVISST «Bevisste strategier for oppslutning om bærekraftig oppgradering i boligselskaper.»
 •  Deltar i Kristiansand kommunes Klimaforum og Framtidens Byer.
 •  Boligbyggelaget har sentral godkjenning for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven og kan som ansvarlig søker utarbeide byggesøknader til kommunenes plan- og bygningsetater.
 •  Teknisk avdeling besitter en del nyttig utstyr og kan bl.a. foreta fuktmålinger, overdekningsmålinger av armeringsjern i betong og karbonatiseringsprøver.
SISTE NYTT
 
ÅPNINGSTIDER


Mandag - Fredag
09.00 - 15.00

Telefon 38 07 90 70

E-post post@sorbbl.no

Skippergaten 13-17
PB. 382 4664 Kristiansand

MOTTA NYHETSBREV