Utleie av bolig

Du kan ikke fritt leie ut boligen din til andre uten styret i borettlsaget sin godkjenning. Når det er snakk om utleie i borettslag så kalles dette bruksoverlating.
Andelseier må ha bodd i sin bolig minimum ett år før borettslagsloven gir adgang til bruksoverlating. Da har andelseier anledning til å leie ut i tre år. Borettslaget har anledning til å godkjenne bruksoverlating over lengre perioder uten at andelseier har bodd i boligen ett år dersom særlige grunner taler for det. Særlige grunner kan være jobb og utdannelse andre steder.

Uansett på andelseier søke til styre i borettlsaget om å få leie ut boligen. Det er viktig at borettslaget og boligbyggelaget vet hvem som bebor boligen til enhver tid.

Den som leier boligen har samme plikten til å følge de regler som gjelder i borettslaget. Andelseier har i bruksoverlatingsperioden like stort ansvar som tidligere, for alle forhold som reguleres av lov og vedtekter/husordensregler.

Gebyr for registrering/behandling av bruksoverlating (gjelder førstegangs bruksoverlating) er kr 1 720,- eks. mva som betales av eier. For bytte av leietager er gebyret kr. 860,-.

Last ned søknadsskjema her: Søknad om bruksoverlating.

SISTE NYTT
 
ÅPNINGSTIDER


Mandag - Fredag
09.00 - 15.00

Telefon 38 07 90 70

E-post post@sorbbl.no

Skippergaten 13-17
PB. 382 4664 Kristiansand

MOTTA NYHETSBREV