Medlemskapet kan overføres til nære familiemedlemmer etter bestemte regler. Det er ingen kostnader i forbindelse med overføring. Medlemskap som er knyttet til en bolig kan ikke overføres.

Familiegruppe

Hovedregelen er at et medlemskap bare kan overføres til medlemmets familie. Det vil si, slektinger i rett oppad og nedadstigende linje. Dette vil for de fleste bety barn/adoptivbarn eller barnebarn, samt besteforeldre og oldeforeldre. Medlemskapet kan også overføres til søsken.

Ektefelle/partner

Medlemskapet kan i tillegg overføres til medlemmets ektefelle/partner, eller ektefelle/partners slektninger, inkludert adoptivbarn i rett oppad og nedadstigende linje.

Samboere

Innenfor familiegruppen regnes også den/de som medlemmet i minst to år har hatt felles hustand med. 

Skjema for overførsel av medlemskap.

SISTE NYTT
 
ÅPNINGSTIDER


Mandag - Fredag
09.00 - 15.00

Telefon 38 07 90 70

E-post post@sorbbl.no

Skippergaten 13-17
PB. 382 4664 Kristiansand

MOTTA NYHETSBREVMOTTA NYHETSBREV